(+30) 6982 052 284 info@kiriafinis.com

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Ψυχοδυναμική, Προσωποκεντρική &
Γνωσιακή-Συμπεριφορική Προσέγγιση

Η κλινική εμπειρία -καθώς και η έρευνα- αποδεικνύουν πως δεν μπορεί μία θεραπευτική προσέγγιση από μόνη της να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, για αυτό προσαρμόζω τη θεραπευτική μου προσέγγιση στις ανάγκες σας και συνδυάζω μια σειρά ερευνητικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως: η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ), η Ψυχοδυναμική Θεραπεία και η Προσωποκεντρική Θεραπεία. Ο τρόπος παροχής της θεραπείας εναρμονίζεται με αυστηρές επαγγελματικές οδηγίες και ισχυρές ηθικές αρχές. Ακολουθώ πιστά τις οδηγίες επαγγελματικής πρακτικής BPS & HCPC, του Ελληνικού Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων και των εθνικών νομοθεσιών, ενώ μένω ενήμερος μέσα από καθημερινή έρευνα για τα νέα ερευνητικά ευρήματα και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Γίνεται το ασυνείδητο συνειδητό”

Η Ψυχοδυναμική προσέγγιση δίνει προτεραιότητα στην εξερεύνηση του ασυνειδήτου, όπου είναι αποθηκευμένες οι αρνητικές σκέψεις και τα σχετικά συναισθήματα. Ο σκοπός μου ως θεραπευτή είναι να βοηθήσω το θεραπευόμενο να φέρει τις αρνητικές σκέψεις στο συνειδητό, έτσι ώστε να τις αντιληφθεί και στη συνέχεια να του δώσω όλα τα εφόδια ώστε να μπορέσει να να πάρει τον έλεγχό των σκέψεων του.  Σύμφωνα με τη θεωρία της ψυχοδυναμικής προσέγγισης, οι άνθρωποι δημιουργούν συγκεκριμένες άμυνες για να αντισταθούν στις προβολές του ασυνειδήτου. Στόχος λοιπόν του κάθε θεραπευτή είναι να “σπάσει” αυτή την αντίσταση.

Η Ψυχοδυναμική Θεραπεία έχει μεγάλη διαφορά από την ψυχαναλυτική θεραπεία, παρ’όλα αυτά ένας υγιής συνδυασμός των δυο ειναι δυνατός. Aν και η ψυχοδυναμική προσέγγιση απορέει από την ψυχανάλυση, είναι βραχύτερη, λιγότερο συστηματική και χτίζεται γύρω από ένα στόχο, πχ αντιμετώπιση κάποιας φοβίας.

 

“Ψυχανάλυση, όπως ο Freud”

Η Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια θεραπευτική διαδικασία μέσα από την οποία ο ασθενής κατανοεί και λύνει τα προβλήματά του, μέσα από την απόκτηση επίγνωσης του εσωτερικού του κόσμου (του ασυνειδήτου) και πώς αυτός επηρεάζει τις παρελθοντικές και παρούσες σχέσεις του. Η Ψυχαναλυτική θεραπεία είναι γενικά μακροχρόνια και περιλαμβάνει την ανάλυση της προσωπικότητας ως σύνολο. Στοχεύει στην αλλαγή στοιχείων της προσωπικότητας και στη συναισθηματική βελτίωση.

Eνδείκνυται τόσο για άτομα με σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές, όσο και για άτομα που είναι μεν λειτουργικά, αλλά δεν βρίσκουν ικανοποίηση στη ζωή και αναζητούν ένα πιο έντονο αίσθημα πλήρωσης.

 

Η Γνωστική-Συμπεριφοριστική Θεραπεία (CBT)

Η Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) προέκυψε από την ενοποίηση των γνωστικών και συμπεριφορικών αρχών στην ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική και επί της ουσίας είναι μια κατευθυντική θεραπευτική προσέγγιση, με σαφή προσδιορισμό στόχων και βασιζόμενη σε τεχνικές. Μέσα από ασκήσεις και καθοδήγηση ο θεραπευόμενος επιτυγχάνει να ανακτήσει τον έλεγχο του εαυτού του, σταδιακά χωρίς τη βοήθεια του Θεραπευτή.

Βασική αρχή της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας είναι ότι κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη, και επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μια νέα διαδικασία μάθησης. Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία βασίζεται στα πορίσματα της βασικής ψυχολογικής έρευνας, σύμφωνα με τα οποία ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις επηρεάζει τόσο τα συναισθήματά μας, όσο και τη συμπεριφορά μας. Συνεπώς, δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθαυτά που καθορίζουν τον τρόπο που νιώθουμε, αλλά το πώς ο καθένας μας τα αντιλαμβάνεται.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία λειτουργεί εκπαιδεύοντας το άτομο σε τρόπους αλλαγής των δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών. Ο στόχος είναι η αξιολόγηση των αρνητικών σκέψεων για τον εαυτό, τον κόσμο και τους άλλους, και η αντικατάστασή τους με περισσότερο ρεαλιστικές σκέψεις.

 

Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση

Η Προσωποκεντρική θεραπεία τοποθετεί τη σχέση μεταξύ του συμβούλου και του θεραπευόμενου στο επίκεντρο της θεραπευτικής διαδικασίας, με το δεύτερο να χαρακτηρίζεται περισσότερο ως πελάτης και λιγότερο ως ασθενής.

Πρόκειται λοιπόν για μία μη-κατευθυντική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που κύριο αξίωμά της είναι ότι ο πελάτης ξέρει τι είναι καλύτερο για τον ίδιο, ωστόσο για δικούς του λόγους (που μπορεί να είναι έλλειψη εμπιστοσύνης, αυτοπεποίθησης, αυτογνωσίας κ.ά.), δυσκολεύεται να ακολουθεί στη ζωή του. Για αυτόν ακριβώς το σκοπό επιστρατεύεται ο θεραπευτής και, σε συνεργασία με τον πελάτη, διευκολύνει την προσπάθειά του ώστε να πετύχει να γνωρίσει το δυναμικό που έχει και παράλληλα να αναγνωρίσει και την αξία του ως ανθρώπου με πίστη και αγάπη για τον εαυτό του.

Πιστεύω βαθιά πως δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη προσέγγιση στην θεραπεία, καθώς ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και έχει διαφορετικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό προσαρμόζω τις συνεδρίες αναλογα με την προσωπικότητα του θεραπευόμενου. Η θεραπεία μπορεί να φέρει ουσιαστική αλλαγή και βελτίωση στην ζωή όλων των ανθρώπων. 

 

Πως ξεκινάμε;

Αρχικά θα χρειαστεί να γίνει μια πρώτη επικοινωνία, η οποία μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά στο 6982 052 284 είτε μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας παρακάτω. Δίνονται οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που σας απασχολεί και προγραμματίζεται η πρώτη συνεδρία. Επίσης δίνονται πληροφορίες για το κόστος και τον τρόπο πληρωμής των συνεδριών και η συχνότητα διαμορφώνεται ανάλογα με το αίτημα του θεραπευόμενου.

 

Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικά αναφορές/πηγές από τις θεραπείες που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας. 

Επικοινωνήστε μαζί μου

Τηλέφωνο

(+30)6982 052284

Δ/νση

Λ.Σοφού 2, 546 25, Άνω Λαδάδικα, Θεσ/νίκη

Ώρες

Δευ – Παρ: 10πμ – 9μμ
Σαβ/κα: 10πμ – 3μμ

 

Το γραφείο δέχεται επισκέπτες μόνο κατόπιν ραντεβού.